Tryk på filen, og brug piletasterne
Press the files, and use the keys to switch